Ντάκος ΗΚ

Ο Ντάκος μας βάση τις τομάτες ή τα τοματίνιας και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Λακωνίζειν, παραγωγή μας κτλ