Αγγουρακια πολυτελείας…

Αγγουριά υδροπονιας παραγωγής 2017